PROO - Nowy kierunek Fundacji dla Życia i Rodziny

Projekt stawia sobie za cel rozwój Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II od strony misyjnej, organizacyjnej, kadrowej w perspektywie przygotowywanej rozbudowy siedziby fundacji w Częstochowie. W celu właściwego przygotowania się do tego zadania zaplanowano, w ramach projektu, opracowanie nowej strategii rozwoju fundacji oraz szereg działań związanych z bezpośrednim rozwojem kadrowym i organizacyjnym fundacji.

Kluczowym działaniem będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej do zdobycia pozwolenia na budowę.

Całkowita wartość zadania wynosi 354 000 zł.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 354 000 zł.