Kontakt

Fundacja dla Życia i Rodziny
im. Jana Pawła II
ul. Jasnogórska 43 lok. nr 3
42-217 Częstochowa, Polska
tel.: 575 636 736
biuro@zyciacud.pl