Niedziele Życia

Niedziele Życia to inicjatywa, której celem jest wzmocnienie postawy wiernych wobec wartości jaką jest życie dzieci nienarodzonych oraz małżeństwo i rodzina.  Polega na głoszeniu świadectwa na temat piękna życia w kościołach w całej Polsce, którego materialnym wymiarem ma być Budowa Międzynarodowego Domu Życia w Częstochowie przy ul. 7 kamienic 15. 

Inicjatywa została pobłogosławiona przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego Wacława Depo, który przedłuża prośbę o wsparcie tego dzieła do każdego Księdza Proboszcza. 

Każde spotkanie ma prostą formułę. Podczas Niedzielnej Mszy Świętej w trakcie kazania lub ogłoszeń, zaproszona osoba głosi świadectwo na temat życia, zaufania do Boga i radości z daru jaki został nam dany. Po Mszy Świętej przed kościołem wolontariusze rozdają ulotki z zachętą do włączenia się w budowę Domu Życia w sferze duchowej i materialnej

Więcej informacji o inicjatywie Międzynarodowego Domu Życia znajduje się TUTAJ.