Marsz dla Życia i Rodziny

Promocja życia i piękna rodziny!

To wspólne świętowanie i radość ze wspólnoty wszystkich osób będących w rodzinie – małżonków, dzieci, dziadków oraz tych, którzy z racji własnego powołania, wyboru czy też z innych przyczyn tworzą ogólnoludzką rodzinę. Rodzinę tę stanowią osoby, które wybrały samotny styl życia, a więc m.in. osoby duchowne oraz osoby samotne, opuszczone.

Marsz to również manifestacja naszej aprobaty dla wspierania rozwoju rodziny, a przez to rozwoju społeczeństwa polskiego oraz aktem przeciwdziałania niskiej dzietności polskich rodzin.

Marsz dla Życia i Rodziny jest wyrazem naszego poparcia dla życia i godności człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Poprzez „marsz bieli” chcemy w sposób symboliczny powiedzieć „tak” życiu i „nie” aborcji, antykoncepcji oraz wszelkim technikom wspomagania rozrodu czy manipulacjom genetycznym, budzącym wątpliwości moralne i etyczne. To manifestacja naszej solidarności z najbardziej bezbronnymi i cierpiącymi.

Marsz w Częstochowie, Radomsku, Zawierciu i Wieluniu jest naszą aprobatą dla tradycyjnego modelu rodziny opartej na miłości mężczyzny i kobiety, rodziny, w której życie ludzkie jest chronione i gdzie może ono bezpiecznie wzrastać i rozwijać się.

Niech słowa Jana Pawła II pochodzące z Evangelium Vitae: „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” staną się dla nas zachętą i przynagleniem do dawania świadectwa prawdzie.

Zapraszamy również do naszej GALERII ZDJĘĆ, gdzie między innymi znajdziecie migawki z marszy w latach ubiegłych.

Poniżej zdjęcia i filmy z Marszów dla Życia i Rodziny 2022 z Częstochowy, Radomska i Zawiercia

Częstochowa 2022


Zawiercie 2022


Radomsko 2022