Statut

Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie wartości jaką stanowi życie ludzkie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Fundacja wspiera oraz otacza troską życie ludzkie w obszarze fizycznym, psychicznym i duchowym. Ponadto fundacja troszczy się o rodzinę, będącą naturalnym środowiskiem opartym na związku mężczyzny i kobiety, w której życie ludzkie jest chronione i gdzie może ono bezpiecznie wzrastać i rozwijać się.

Fundacja solidaryzuje się z innymi instytucjami prorodzinnymi w Polsce i za granicą na rzecz budowania świadomości społecznej sprzyjającej umacnianiu rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez m.in. :

Podejmowanie wysiłków na rzecz uregulowań prawnych i społecznych służących rodzinie, zarówno na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, jaki i samorządowym.

Przeciwstawianie się wszelkim działaniom wymierzonym przeciw życiu i rodzinie.

Promocję życia rodzinnego w swoim środowisku, także poprzez ukazywanie wartości i piękna rodzicielstwa i życia rodzinnego.

Organizowanie pomocy dla rodzin w potrzebie.

Prowadzenie interdyscyplinarnych działań wspierających rozwój rodziny.

Podejmowanie działań formujących postawy dzieci i młodzieży.

Tworzenie, wyposażanie i prowadzenie ośrodków wsparcia i pomocy rodzinie, młodzieży i dzieciom z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla nauczycieli i wychowawców placówek opiekuńczych i edukacyjnych.

Prowadzenie poradni pro-rodzinnych.

Tworzenie i realizowanie programów zajęć z przeznaczeniem dla różnego rodzaju szkół w zakresie przygotowania i wychowania do życia w rodzinie.