Statut

Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie wartości jaką stanowi życie ludzkie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Fundacja wspiera oraz otacza troską życie ludzkie w obszarze fizycznym, psychicznym i duchowym. Ponadto fundacja troszczy się o rodzinę, będącą naturalnym środowiskiem opartym na związku mężczyzny i kobiety, w której życie ludzkie jest chronione i gdzie może ono bezpiecznie wzrastać i rozwijać się.

Fundacja solidaryzuje się z innymi instytucjami prorodzinnymi w Polsce i za granicą na rzecz budowania świadomości społecznej sprzyjającej umacnianiu rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez m.in. :
Podejmowanie wysiłków na rzecz uregulowań prawnych i społecznych służących rodzinie, zarówno na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, jaki i samorządowym.
Przeciwstawianie się wszelkim działaniom wymierzonym przeciw życiu i rodzinie.
Promocję życia rodzinnego w swoim środowisku, także poprzez ukazywanie wartości i piękna rodzicielstwa i życia rodzinnego.
Organizowanie pomocy dla rodzin w potrzebie.
Prowadzenie interdyscyplinarnych działań wspierających rozwój rodziny.
Podejmowanie działań formujących postawy dzieci i młodzieży.
Tworzenie, wyposażanie i prowadzenie ośrodków wsparcia i pomocy rodzinie, młodzieży i dzieciom z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla nauczycieli i wychowawców placówek opiekuńczych i edukacyjnych.
Prowadzenie poradni pro-rodzinnych.
Tworzenie i realizowanie programów zajęć z przeznaczeniem dla różnego rodzaju szkół w zakresie przygotowania i wychowania do życia w rodzinie.