O nas

Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II powstała, aby wspierać działania mające na celu promowanie podstawowych wartości człowieka, jakimi są życie i godność osoby każdego człowieka od początku aż po jego kres, a także promować i wspierać rozwijać piękno rodziny.

Pragniemy aby przez pomoc i wsparcie każdej osoby w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym człowiek miał możliwość realizować swoją drogę ku pełni życia.

Poprzez realizację celów statutowych umacniamy pozycję każdej osoby i każdej rodziny w relacjach społecznych i życiu kulturalnym.

Otaczamy naszymi działaniami zwłaszcza ludzi młodych oferując im pomoc i wsparcie w rozwoju osobowym, społecznym oraz w twórczym rozwijaniu własnych zainteresowań i pasji.