O nas

Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II powstała, aby wspierać działania mające na celu obronę podstawowych wartości człowieka, jakimi są życie i godność osoby ludzkiej od chwili poczęcia aż po naturalny kres, oraz promować i rozwijać piękno tkwiące we wspólnocie rodzinnej.

Realizując cele statutowe pragniemy w myśl nauczania naszego Patrona, które przepełnione było afirmacją nad istotą ludzką, jako najdoskonalszym dziełem stwórczym, umacniać pozycję rodziny w relacjach społecznych i życiu kulturalnym oraz wspierać małżonków w drodze ku odpowiedzialnemu rodzicielstwu.

Odwołując się do zapisanego w sercach ludzkich „prawa naturalnego” chcemy, aby prawo do życia dla nienarodzonych było respektowane i chronione, a życie ludzkie otoczone opieką przez instytucje państwowe i publiczne.