Budowa Międzynarodowego Domu Życia

W Częstochowie, w duchowej stolicy Polski, w naszej siedzibie - powstanie Międzynarodowy Dom Życia!Życie, którym Bóg obdarza człowieka, jest czymś więcej niż tylko istnieniem w czasie. Jest dążeniem ku pełni życia; jest zalążkiem istnienia, które przekracza granice czasu…

Jan Paweł II    Podejmujemy zadanie budowy Domu Życia na rzecz życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, które stanowi najcenniejszy dar dany od Boga. Przystępujemy do realizacji tego materialnego dzieła, które służyć będzie wsparciu oraz rozwojowi życia ludzkiego w obszarze fizycznym, psychicznym i duchowym. Podchodząc ze szczególną troską do każdego etapu życia człowieka - ogarniając troską dzieci, młodzież, dorosłych oraz osoby starsze - budujemy Dom Życia, gdzie miejsce dla siebie znajdzie każdy.

     Budowa Domu służącego kulturze życia to odpowiedź na dar, jaki został złożony w nasze ręce w 2016 roku. Jest nim XIX-wieczna zabytkowa kamienica wraz z wewnętrzną zabudową i ogrodem położona w Częstochowie przy ul. 7 Kamienic 15. 

   Inwestycja remontowo-budowlana Domu Życia skierowana jest na działalność dobroczynną, formacyjną i edukacyjną. Obejmuje pomieszczenia istniejącej kamienicy, gdzie w przyszłości powstaną: punkt dobroczynny, centrum wolontariatu, poradnie, kaplica relikwii św. Jana Pawła II oraz pokoje hostelowe.

   

    

W zabudowie parterowej i podziemnej oficyn wewnętrznych planowane jest powstanie wielofunkcyjnej sali konferencyjnej, teatralnej, wystawienniczej, szkoleniowo-warsztatowej oraz zaplecza gastronomicznego. Na pierwszym piętrze usytułowane zostaną sale terapeutyczne oraz pokoje hostelowe. Na pozostałym terenie będzie znajdował się ogród rekreacyjny dla osób korzystających z Domu Życia.

    Walorem zabytkowej kamienicy będzie kawiarnia „Pod orłem”, która istniała w budynku w latach 1918-1939.

    Pragniemy podjąć to dzieło w oparciu o naszą tożsamość oraz powierzone dziedzictwo duchowe, historyczne i materialne. Jesteśmy wdzięczni za ten dar, mając jednocześnie poczucie wielkiej odpowiedzialności, aby go rozwijać. Podejmujemy się tego zadania również z uwagi na łączność pokoleniową wobec tych, którzy żyli przed nami i będą żyli po nas. 

   Aby ten dar materialny mógł się rozwijać potrzeba, tak jak w przypadku daru życia, wspólnoty - rodziny, która poprowadzi, wesprze i pomoże. Z tego powodu mówimy o domu, który dla każdego człowieka jest centralnym miejscem życia i wzrastania. 

    Potrzeba wspólnoty osób, która wspólnie z nami podejmie się budowy i rozwoju Domu Życia. Zapraszamy każdą osobę, która ceni ludzkie życie jako najwspanialszy dar od Boga.

    Darczyńcą Domu Życia może zostać każdy, kto podejmie modlitwę w intencji jego powstania, udzieli dobrej rady, przekaże finansowe wsparcie na jego budowę.

   Jeśli przeczytałeś tę informację do końca poczuj się zaproszona i zaproszony do wspólnoty, która podejmuje się budowy Domu Życia - aby nasze i kolejne pokolenia znalazły w nim miejsce na różnych etapach drogi „ku pełni życia”.