PROO - Nowy kierunek Fundacji dla Życia i Rodziny

Opracowanie Strategii Rozwoju oraz Projektu Koncepcyjnego

W ramach realizacji projektu pn. „Nowy kierunek Fundacji dla Życia i Rodziny” trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Fundacji oraz opracowania dokumentacji Projektu Koncepcyjnego. Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę wraz z rozbiórką istniejących budynków oraz budowę nowego budynku dla potrzeb funkcji mieszkaniowo – usługowej.