Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Zaproszenie do Lokalnej Koalicji na Rzecz Wolontariatu!

Jest nas coraz więcej! 

Organizacje, grupy niezrzeszone, nauczyciele i uczniowie - wszyscy tworzymy Lokalną Koalicję na Rzecz Wolontariatu w Częstochowie! 

Dołącz do nas i wspólnie twórzmy środowisko wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.
✅ Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II: 

www.zyciacud.pl

✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl

✅ Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape:

www.agape-czestochowa.org

✅ Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej:

www.cztps.eu

✅ Częstochowskie Stowarzyszenie Etoh:

www.etoh.czest.pl

✅ Związek Dużych Rodzin 3+:

www.3plus.pl

✅ Fundacja Na Progu: 

www.naprogu.org.pl