Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Szkolenie rozwijające z kompetencji miękkich

Koordynatorzy wolontariatu muszą posiadać szeroki wachlarz umiejętności, a często – mimo że każdy z nas posiada różnego rodzaju umiejętności – to ciężko nam jest je zebrać w sobie i umiejętnie wykorzystać.
Dlatego w ostatnim czasie koordynatorzy wolontariatu spotkali się z psychologiem i prezesem Częstochowskiego Stowarzyszenia Etoh - Dawid Sztajner, który poprowadził dla nich szkolenie rozwijające z kompetencji miękkich. To właśnie one decydują o tym, czy podstawa pracy koordynatora – komunikacja – jest skuteczna i pozytywnie przekłada się na pracę wolontariuszy.
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.
✅ Fundacja dla Życia i Rodziny:
www.zyciacud.pl
✅Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:
www.fundacjawirs.pl
✅ Korpus Solidarności:
www.korpussolidarnosci.gov.pl
✅ Narodowy Instytut Wolności:
www.niw.gov.pl