Pięćdziesiątnica i Paruzja - Wezwani do jednej nadziei!

Czy nadszedł już czas Paruzji - powtórnego przyjścia Chrystusa, w którego obliczu wszyscy chrześcijanie stają się jednym ludem? 

W jaki sposób Duch Święty dąży do ostatecznego pojednania chrześcijan wszystkich wyznań? 

Ruch charyzmatyczny już od początków swojego istnienia dążył do jedności. Jest to ściśle związane z momentem wylania Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich, które miało za zadanie wzbudzić ,,jedną nadzieję" na przyjście Pana. W Duchu Świętym my, ludzie wierzący, jesteśmy jednością. Rozwój wydarzeń w minionym dwudziestoleciu wskazuje na to, że przyszedł już czas na ekumenizm Ducha i jedność Chrześcijan. 

Ks. dr Peter Hocken - duchowny katolicki, wykładowca i teolog. Badacz rozwoju Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, w tym m. in ruchu oazowego zapoczątkowanego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Wielokrotnie gościł w Polsce na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia En Christo. 


Niniejsza pozycja pojawia się w ważnym momencie dla życia naszego kościoła, który stoi wobec wielu wyzwań, w procesie pastoralnego nawrócenia, w próbie odnalezienia siebie nie tyle w duszpasterskim, co misyjnym kluczu, jako organizującym życie całego Kościoła. Stanowi to poważne wyzwanie dla wszystkich, którzy zaangażowani są w jego odnowę - Andrzej Sionek, Katolickie Stowarzyszenie En Christo, Sekretariat ds. NE Archidiecezji Krakowskiej 


Peter Hocken w swoich rozważaniach łączy podejście analityczne i prorockie, uznając ważne wydarzenia we współczesnej historii Kościoła, a jednocześnie rozpoznając, że praca na rzecz jedności Kościoła jest walką duchową prowadzącą do pełnego ekumenizmu Ducha, w czasie, kiedy oczekujemy powrotu Pana. Wysoce polecana - Charles Whitehead, były Prezydent Międzynarodowej Posługi Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS)


Cena: 30,00  zł
Dostępność:
10 szt.

Galeria produktu

Pięćdziesiątnica i Paruzja - Wezwani do jednej nadziei!
Pięćdziesiątnica i Paruzja - Wezwani do jednej nadziei!