Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Korpus Solidarności zawitał do częstochowskich szkół!

Korpus Solidarności zawitał do częstochowskich szkół! 

Od pewnego czasu, w ramach projektu ,,Często Pomagam" realizowanego we współpracy z Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego, prowadzimy w szkołach spotkania na temat wolontariatu długoterminowego oraz tego jak młodzi mogą zaangażować się w działania pomocowe w sektorze społecznym w Częstochowie.

To czas wzajemnego zarażania się motywacją i radością płynącą z pomagania innym. Jak głosi nasze hasło ,,Rozwiń siebie dla innych wolontariacie” - spotkania mają na celu przybliżenie idei Korpusu Solidarności, wyłonienia i przeszkolenia chętnych do pomagania oraz zintensyfikowania działań wolontariackich w Częstochowie.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl