Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Zarażanie pomaganiem w Częstochowskich szkołach!

Zarażanie się pasją do pomagania coraz mocniej rozprzestrzenia się po Częstochowskich szkołach! 

Nie straszna nam pandemia, kiedy w grę wchodzi bezinteresowna pomoc na rzecz drugiego człowieka, środowiska, zwierząt! 

Istotne jest to żeby pomoc nieść cały czas – nie jednorazowo – ale długoterminowo! Do tego zachęcamy uczniów Częstochowskich szkół. Ci, którzy chcą rozwinąć siebie dla innych w wolontariacie, mogą dołączyć do Częstochowskiego Centrum Liderów Wolontariatu i tam dowiedzieć się jak mogą zacząć działać w wolontariacie długoterminowym oraz gdzie w Częstochowie i regionie taki wolontariat mogą realizować! 

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. 


✅ Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl