Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Zarażamy pomaganiem w Częstochowskich Szkołach!

Zarażamy pomaganiem w Częstochowskich szkołach!
W ramach kolejnej edycji projektu ,,Często Pomagam - Rozwiń siebie dla innych w wolontariacie" realizowanego w ramach Korpusu Solidarności, w partnerstwie z Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego - odwiedziliśmy Częstochowskie szkoły, żeby zachęcić młodzież do uczestnictwa w wolontariacie!
To czas wzajemnego rozpalenia pasji i motywacji do bezinteresownej służby na rzecz innych w wolontariacie.
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.


✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:
www.fundacjawirs.pl
✅ Korpus Solidarności:
www.korpussolidarnosci.gov.pl
✅ Narodowy Instytut Wolności:
www.niw.gov.pl