Wydawnictwo

POLECAMY:
Cykl nagrań „KONFERENCJE O ŻYCIU” z lat 2011 - 2014
Zawartych na 2 płytach CD
dr hab. Urszuli Dudziak, prof. KUL, organizatorka konferencji
jest Kierownikiem Katedry Psychofizjologii, Małżeństwa i Rodziny
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie