Wolontariat Pro-Life

Naszą fundację Tworzą ludzie!


Od początku istnienia wolontariatu w naszej fundacji, tworzą go ludzie, którzy stawiają dobro innych ponad dobro własne. Osoby, które ogromną ilość czasu poświęcają na szkolenie, nauczanie i przysposabianie do pracy w życiu, poprzez różnego rodzaju warsztaty czy szkolenia, dla uczniów, studentów,  rodzin, dzieci i nauczycieli. 
Patron fundacji Św. Jan Paweł II powiedział:
„Młodzież i dzieci są przyszłością świata, są przyszłością narodu i Kościoła, są tą przyszłością oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę, o Kościół, o naród, o cały naród”
Tymi słowami staramy się kierować w kształtowaniu i nauczaniu młodzieży. Wolontariat w naszej fundacji to zarażanie siebie do działania i wspólne motywowanie, do dążenia Ku Pełni Życia! Prowadzimy 9 miesięczny Kurs Wolontariusza Pro-Life, który kończy się otrzymaniem przez uczestnika certyfikatem. Dokument ukończenia kursu jest świadectwem umiejętności pracy jako wolontariusz i przydaje się również w późniejszej pracy zawodowej! Wolontariat Pro-Life tworzymy poprzez różnego rodzaju sieć szkoleń, odbywających się w ciągu 9 miesiący, m. in są

to: warsztaty medialne, kreatywne, artystyczne, a także takie, które proponują sami wolontariusze! 

Nasi wolontariusze aktywnie włączają się w zbiórki żywności, pomagając tym samym samotnym matkom wychowującym swoje dzieci, wspierając je materialnie, a także psychicznie.

Co miesiąc spotykamy się z seniorami, żeby wspólnie wymieniać się doświadczeniami, a także wspierać się wzajemnie w trudach codzienności i problemach codzienności.

Od kilku lat z powodzeniem działają w fundacji poradnie prawna i psychologiczna, w których można uzyskać bezpłatną pomoc.

Biuro fundacji to miejsce spotkań, nawiązywania relacji, rozwiązywania problemów, a także miejsce, które jest zawsze dostępne dla naszych wolontariuszy!