Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape to kolejne miejsce na społecznej mapie Częstochowy, które odgrywa istotną rolę na rzecz lokalnej społeczności, ale także jest to kolejne miejsce gdzie udali się nasi wolontariusze w ramach Częstochowskiego Centrum Liderów Wolontariatu na wizytę studyjną!
Mieli oni okazję zobaczyć jak wygląda praca wolontariusza w stowarzyszeniu, a przede wszystkim dowiedzieć się o istotnych problemach ludzi bezdomnych w Częstochowie, z którymi stowarzyszenie na co dzień pracuje.
Odpowiedzieli sobie na bardzo ważne pytania przykładowo - Dlaczego nie powinniśmy dawać ludziom bezdomnym na ulicy pieniędzy?
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

✅ Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:
www.fundacjawirs.pl
✅ Korpus Solidarności:
www.korpussolidarnosci.gov.pl
✅ Narodowy Instytut Wolności:
www.niw.gov.pl