Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Wizyta studyjna w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Wizyta studyjna w Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie  – to kolejny etap projektu ,,Często Pomagam” realizowanego we współpracy z Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego 

To czas poznawania wolontariatu w różnych miejscach w Częstochowie oraz wzajemnego zarażania się pasją do pomocy drugiemu – człowiekowi, zwierzęciu – ale także podejmowania działań na rzecz środowiska! 

Odwiedziny schroniska stały się motywacją dla uczestników projektu ,,Często Pomagam” ponieważ zaraz po powrocie ze schroniska, w swoich szkołach zorganizowali oni swoje pierwsze, samodzielne zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt. Dzięki temu w praktyce poznali możliwości samodzielnego organizowania wolontariatu! 

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. 


✅ Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl