Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Szkolenia podstawowe to fundament projektu ,,Często Pomagam"

Szkolenia podstawowe to początek drogi uczestników projektu ,,Często Pomagam" 

To właśnie na nich budujemy wspólny fundament, na którym później jesteśmy w stanie budować filary działań społecznych dla dobra wolontariatu! 

Koordynatorzy i wolontariusze dowiadują się na nich, o tym co niezbędne i istotne w pracy w organizacjach społecznych - to m. in wiedza o prawach i obowiązkach organizatorów wolontariatu, a także samych wolontariuszy.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl