Struktura organizacyjna Fundacji

Zarząd Fundacji
Grzegorz Nienartowicz – Prezes
Dominik Nienartowicz – Wiceprezes
Marta Głąb – Członek

Rada Fundacji
Ks. Biskup Antoni Długosz
Urszula Dudziak
Jakub Szewczyk

Koordynator Wolontariatu