Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Spotkanie świąteczne Centrum Liderów Wolontariuszy

W tym tygodniu nasze Centrum Liderów Wolontariatu odwiedził ten, który bezinteresownie obdarza innych - Św. Mikołaj!
Spotkanie świąteczne było motywacją do tego żeby wolontariusze wspólnie stworzyli Regulamin Centrum Liderów Wolontariatu Korpusu Solidarności - czyż nie jest uroczy?
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

✅ Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:
www.fundacjawirs.pl
✅ Korpus Solidarności:
www.korpussolidarnosci.gov.pl
✅ Narodowy Instytut Wolności:
www.niw.gov.pl