Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Spotkanie lokalnej koalicji wolontariatu połączone z wieczorem patriotycznym!

W przededniu rocznicy odzyskania niepodległości, wspólnie z Fundacją Wolności i Rozwoju Społecznego zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie lokalnej koalicji wolontariatu, połączone z międzypokoleniowym wieczorem patriotycznym! 

Wymiana doświadczeń, integracja, patriotyzm! Takimi hasłami można opisać spotkanie 10 listopada w Restauracji Drzazga! Nie zabrakło na nim dyskusji na temat wolontariatu, ale również aspektu historycznego! Tematyczną prelekcję poprowadził Łukasz Noszczyński, a o patriotyczny klimat wraz ze swoją gitarą zadbał Artur Broncel. 

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. 


Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

 Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

 Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl