Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Słów kilka o kompetencjach społecznych

Słów kilka o kompetencjach społecznych – to kolejny etap projektu przed jakim stanęli wolontariusze z Centrum Liderów Wolontariatu. Tym razem Pani Ewelina Krzyżowska – psycholog, którą mogliście poznać w jednej z naszych bezpłatnych poradni, udzieliła poradnictwa liderom, którzy już niedługo zaczną aktywnie włączać się w pracę jako wolontariusze.
Łatwość, z jaką nawiązujemy kontakty, zdolność pracy w grupie, komunikatywność, umiejętność organizowania swojego czasu oraz dostosowania się do panujących zasad, są jednymi z najważniejszych elementów w pracy wolontariusza. Częste Pomaganie – musi nieść za sobą szereg umiejętności społecznych które, nie tylko ułatwiają pracę, ale przede wszystkim pozwalają na skuteczne działanie.
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

✅Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:
www.fundacjawirs.pl
✅ Korpus Solidarności:
www.korpussolidarnosci.gov.pl
✅ Narodowy Instytut Wolności:
www.niw.gov.pl