Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Prawda czy fałsz? - szkolenie z dziennikarstwa internetowego

Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu, a media w większości przekazują już tylko to co dobrze się ,,klika". W takim temacie odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu ,,Często Pomagam", które poprowadziła Julia Żyła.

Uczestnicy dowiedzieli się, o tym jak łatwo odróżnić fake newsy od prawdziwych informacji i poznali mechanizmy, którymi kierują się media w tworzeniu takich newsów. To kluczowe tematy w byciu świadomym obywatelem, a przede wszystkim  skutecznym wolontariuszem.

Taka wiedza jest narzędziem pomocnym w obronie przeciwko byciu wykorzystanym przez firmy lub organizacje, które bezpodstawnie używają określeń takich jak praca wolontaryjna, praca jako wolontariusz.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.


✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl