Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Pierwszy krok do Częstego Pomagania!

Podsumowanie wakacyjnych działań z wolontariuszami, którzy zdecydowali się ,,Często Pomagać” z Korpusem Solidarności w Częstochowie!

Wiemy jak trudno jest zrobić pierwszy krok ku czemuś nowemu, dlatego wolontariusze od wakacji przygotowują się do swoich pierwszych akcji wolontariackich w szkołach!

W ramach programu odbyły się szkolenia podstawowe z wolontariatu, integracyjne oraz rozwijające i motywujące! To pakiet startowy do tego żeby skupić swoje życie na drugim człowieku!


Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:

 www.fundacjawirs.pl


✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl


✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl