Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Pierwsze spotkanie Lokalnej Koalicji na rzecz wolontariatu!

Pierwsze spotkanie lokalnej koalicji na rzecz wolontariatu w ramach programu Korpusu Solidarności.
To innowacyjna forma współpracy między częstochowskimi organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach projektu ,,Często Pomagam – rozwiń siebie dla innych w wolontariacie”.
Pierwsze tego typu spotkanie w Częstochowie przyjęło charakter dyskusji – wzajemnej wymiany doświadczeń na temat tego – jak systemowo wspierać wolontariat w naszym mieście, w kontekście pandemii.
Podczas spotkania został wyświetlony spot, który został zrealizowany wspólnie z zadeklarowanymi członków koalicji – zachęcający wszystkie częstochowskie organizacje do dzielenia się dobrymi praktykami ze swojej działalności. Motywem tych spotkań jest jeszcze lepsza działalność na rzecz m.in. zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu czy ochrony środowiska.
Spot można obejrzeć pod linkiem: https://youtu.be/X9FAT7pWxHk
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

✅ Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:
www.fundacjawirs.pl
✅ Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape:
www.agape-czestochowa.org
✅ Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,Dla Rodziny"
www.dlarodziny.com
✅ Stowarzyszenie Etoh:
www.etoh.czest.pl
✅ Korpus Solidarności:
www.korpussolidarnosci.gov.pl
✅ Narodowy Instytut Wolności:
www.niw.gov.pl