Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Pierwsza Częstochowska Debata Wolontariacka

14 grudnia w Restauracji Drzazga odbyła się pierwsza Częstochowska Debata Wolontariacka, na której spotkali się koordynatorzy, wolontariusze i działacze społeczni – żeby wspólnie rozmawiać o wolontariacie w naszym mieście.

Działania społeczne to nieodłączny element dobrego funkcjonowania każdego miasta. Dlatego tak ważne jest żeby dzielić się ze sobą swoim doświadczeniem. Na spotkaniu oprócz debaty na temat wolontariatu zrodziła się dyskusja na temat tego, jak pandemia wpłynęła na działania zarówno - wolontariuszy, koordynatorów jak i tych, którzy pomoc organizują. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie! 

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. 


✅Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl