Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Ostatnie spotkanie z Korpusem w tym roku!

Ostatnia wizyta Korpusu Solidarności w Częstochowskich szkołach w tym roku! 

To świetne uczucie spotkać tylu młodych ludzi chętnych do działania w Częstochowskich fundacjach i stowarzyszeniach! 

Widzimy się już w nowym roku, w którym znów będziemy wzajemnie zarażać się pasją do pomagania! 

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. ✅Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl