Często Pomagam! - Korpus Solidarności

,,Nim się obrócisz, dobro powróci!" - dzień wolontariusza 2021

,,Nim się obrócisz, dobro powróci!" - czyli akcja zorganizowana z okazji dnia wolontariusza przez samych wolontariuszy z Centrum Liderów Wolontariatu Korpusu Solidarności.
Najlepszym świętowaniem dnia wolontariusza jest nic innego jak zachęcanie ludzi do bezinteresownej pomocy!
,,Nie musisz robić wiele, żeby robić wielkie rzeczy" - takie hasło kierowali wolontariusze do napotkanych osób w Częstochowie, tym samym zachęcając ich do włączenia się w wolontariat w swoim otoczeniu.
Często Pomagam - Jestem Wolontariuszem!
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.