Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Nim się obrócisz, dobro powróci!

Nim się obrócisz, dobro powróci! 

Pod takim hasłem jak co roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Razem z wolontariuszami z organizacji należących do Lokalnej Koalicji na Rzecz Wolontariatu - wyszliśmy na ulicę Częstochowy zachęcić mieszkańców do tego, żeby zaangażowali się w wolontariat w swoim otoczeniu.

Nie trzeba robić wiele, żeby robić wielkie rzeczy!

Jest wiele miejsc, które potrzebują wsparcia ludzi bezinteresownych. Czasem wystarczy poświęcić godzinę, a czasem kilkadziesiąt minut - nie wiesz jak szukać miejsca gdzie jesteś potrzebny? Napisz do Lokalnej Koalicji na Rzecz Wolontariatu.

Wszystkim wolontariuszom życzymy wytrwałości i radości z niesienia pomocy wszystkim potrzebującym! 

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.


✅ Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II: 

www.zyciacud.pl

✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl

✅ Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape:

www.agape-czestochowa.org

✅ Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej:

www.cztps.eu

✅ Częstochowskie Stowarzyszenie Etoh:

www.etoh.czest.pl

✅ Związek Dużych Rodzin 3+:

www.3plus.pl

✅ Fundacja Na Progu: 

www.naprogu.org.pl