Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Lokalna Koalicja na Rzecz Wolontariatu już działa!

Ostatnie spotkanie Lokalnej Koalicji na Rzecz Wolontariatu – ze względu na pandemiczne okoliczności – przebiegło w skromniejszym gronie. To jednak nie przeszkadzało nam, żeby wspólnie rozmawiać o idei Korpusu Solidarności, a także o SOW.


Co to takiego?

SOW to System Obsługi Wolontariatu, który ułatwia wolontariuszom w poszukiwaniu ofert pomocy, a także organizacjom w poszukiwaniu wolontariuszy! To innowacyjne rozwiązanie, z którym już w nowym roku będziemy zapoznawać wszystkie organizacje z Częstochowy.


Spotkanie było również przyczynkiem do zainicjowania akcji dzielenia się dobrymi praktykami! Na początku wyświetlony został film instruktażowy, który ma zachęcić organizacje do dzielenia się tym, co wypracowali sobie latami i co pomoże nam wszystkim jeszcze skuteczniej działać i pomagać innym.

Działajmy wspólnie i nie jednorazowo, ale długoterminowo! 


Więcej o SOW możecie przeczytać na stronach partnerów, a także autora projektu - Korpusu Solidarności.


✅ Fundacja dla Życia i Rodziny: 

www.zyciacud.pl

✅Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl