Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Liderskie szkolenia dla wolontariuszy!

W ostatnim czasie liderzy wolontariatu z Częstochowskiego Korpusu Solidarności, mieli okazję spotkać się z Prezesem Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego - Przemek Onoszko - i posłuchać wykładu na temat Partycypacji osób młodych w życiu społecznym, a także wziąć udział w warsztacie na temat bycia liderem! 

To nieodłączny element aktywnego uczestnictwa wolontariuszy w życiu społecznym i jest to istota wsparcia innych w angażowaniu się w sprawy społeczne i aktywizacji otoczenia, w którym na co dzień znajduje się lider! 

Lider w naszym centrum wolontariatu to osoba, która zaraża innych chęcią pomocy i aktywnego działania w wolontariacie, a także jest dla innych wyznacznikiem tego – jak poprzez swoje codzienne życie, można skupiać uwagę na innych.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

✅  Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:

 www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl