Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Jak żyć w prawdzie i nie dać się oszukać?

Medialna rzeczywistość - jak żyć w prawdzie i nie dać się oszukać? - To pytanie postawione przez prowadzącego warsztaty dla koordynatorów i wolontariuszy w ramach projektu ,,Często Pomagam" - Dominik Nienartowicz.
Uczestnicy dowiedzieli się, o mechanizmach funkcjonujących w mediach, ale przede wszystkim o tym - jak budować swoją własną świadomość i uniknąć jej zniekształcenia poprzez to jakie zadania obecnie realizują media i w czyim imieniu działają.
To podstawowy warsztat, który uodparnia uczestników na wpływ środowisk, w których przyjdzie im pracować, ale jest też dobrym mechanizmem ochronnym dla dobrej współpracy z nami i innymi organizacjami.
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:
www.fundacjawirs.pl
✅ Korpus Solidarności:
www.korpussolidarnosci.gov.pl
✅ Narodowy Instytut Wolności:
www.niw.gov.pl