Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Granice prawa i bezprawia

Granice prawa i bezprawia – to temat ostatniego szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, które poprowadził prezes Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego Przemek Onoszko.
Przewrotny temat, który jest odpowiedzią na liczne sygnały od koordynatorów i osób związanych z organizacjami pozarządowymi – no, ale jak my mamy pomagać, skoro nie możemy? Otóż odpowiedź jest prosta i wielokrotnie pomijana. O tym i o wielu innych aspektach prawa do organizacji zbiórek czy organizowania pomocy np. w szkołach – mogli usłyszeć koordynatorzy w ramach projektu Często Pomagam!
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.✅ Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:
www.fundacjawirs.pl
✅ Korpus Solidarności:
www.korpussolidarnosci.gov.pl
✅ Narodowy Instytut Wolności:
www.niw.gov.pl