Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Etos wolontariatu w pracy pedagoga

Katedra Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UJD serdecznie zaprasza społeczność Uniwersytetu na spotkanie z przedstawicielami Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II. Program spotkania obejmuje wykład pt. „Etos wolontariatu w pracy pedagoga” i otwartą dyskusję z audytorium.


Plan wykładu uwzględnia następujące zagadnienia i problemy:

-wolontariat w Polsce w ujęciu historycznym;

-rozwój wolontariatu po roku 1989;

-rozwój społeczeństwa obywatelskiego a wolontariat;

-karta wartości i karta etyczna wolontariusza;

-strategia Rządowego Programu Korpusu Solidarności;

-lokalne Partnerstwa dla Wolontariatu Długoterminowego;

-rozwiń siebie dla innych w wolontariacie;

-pomagaj nie raz, ale cały czas - zaproszenie dla studentów.


W wystąpieniu głos zabiorą Grzegorz Nienartowicz - Prezes i Fundator Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II oraz Dominik Nienartowicz - Wiceprezes Fundacji i koordynator wolontariatu.


Spotkanie odbędzie się 11 maja 2023 roku w godz. 12.00-13.30, w auli 121 (budynek Waszyngtona 4/8).


Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem naukowo-edukacyjnym objęli:


JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD.


Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.


✅ Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II: 

www.zyciacud.pl

✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl