Ekumeniczna łaska dla Nowej Ewangelizacji - książka + płyta

W czasie Złotego Jubileuszu 50-lecia odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim, której główne uroczystości przypadły na rok 2017, papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że Duch Święty jest w Kościele suwerenem. To On ostatecznie uruchamia Kościół, On jest jego życiem, On czasem wybija go ze stabilizacji, w której Kościół miałby ochotę zastygnąć, przekonany, że aktualna forma jego refleksji pozostaje czymś ostatecznym i doskonałym. Duch Święty znajduje sposoby, żeby nas z tego zastygnięcia wytrącić i przypomnieć o swoim żywym, aktywnym działaniu w chwili obecnej […].

Z refleksji znakomitych teologów i ewangelizatorów, wygłoszonej i spisanej z okazji Jubileuszu lub w ramach przygotowań do niego, zgromadzonej w niniejszym tomie, wynika nie tylko ekumeniczny charakter odnowy charyzmatycznej, ale i, ostatecznie, ewangelizacyjny kierunek odnowy Kościoła. Łaska Ducha Świętego została bowiem dana Kościołowi po to, aby się nią dzielił, zarówno w samym Kościele (ad intra), jak i poza nim (ad extra).

Abp Grzegorz Ryś

Kupując produkty w naszym sklepie wspierasz działania mające na celu ochronę życia i stajesz się częścią środowiska Pro-life - Dziękujemy!  
Cena: 40,00  zł
Dostępność:
7 szt.

Galeria produktu

Ekumeniczna łaska dla Nowej Ewangelizacji - książka + płyta
Ekumeniczna łaska dla Nowej Ewangelizacji - książka + płyta