Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Dzielmy się dobrymi praktykami! - #Koalicja na Rzecz Wolontariatu

Dobre praktyki w naszych organizacjach to coś czym powinniśmy się dzielić!
Dlatego zapraszamy wszystkie fundacje, stowarzyszenia i grupy do krótkiej akcji, mającej na celu podzielenie się dobrymi praktykami w postaci krótkiego filmiku wrzuconego do internetu z #LokalnaKoalicjaNaRzeczWolontariatu.
Niech to będą Wasze dobre praktyki - te wypracowane przez lata działalności, które pozwolą nam wszystkim jeszcze lepiej działać i pomagać w naszych organizacjach!Szczegóły na temat akcji znajdziesz w tym filmie:


Przykładowe dobre praktyki znajdziesz w tym filmie:Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

✅Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego:
www.fundacjawirs.pl
✅ Korpus Solidarności:
www.korpussolidarnosci.gov.pl
✅ Narodowy Instytut Wolności:
www.niw.gov.pl