Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Debata Wolontariacka

Zapraszamy w sobotę 22 kwietnia na Debatę Wolontariacką, która po raz kolejny zgromadzi doświadczonych koordynatorów, wolontariuszy, osoby związane z różnymi formami wolontariatu - akcyjnego, krótkoterminowego, długoterminowego.

W trakcie debaty zostaną poruszone istotne zagadnienia i problemy związane z organizowaniem wolontariatu szkolnego oraz w organizacjach pozarządowych w regionie częstochowskim. Jednym z istotnych problemów poruszonych w debacie będzie kwestia aktywizacji młodzieży w działaniach wolontariackich poza godzinami szkolnymi.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.


✅ Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II: 

www.zyciacud.pl

✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl