Aktualności

Darmowe poradnictwo psychologiczne i rodzinno-pedagogiczne

Zapraszamy młodzież, osoby dorosłe, małżeństwa i rodziny do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i rodzino-pedagogicznego.

Poradnictwo psychologiczne skierowane jest do młodzieży w sytuacjach niezadowolenia ze swojego życia, w przypadkach występowania zagrożenia zaburzeniami psychicznymi. Celem porad jest udzielanie pomocy osobie a zarazem podniesienie świadomości co do sytuacji w jakiej się znajduje i jej uwarunkowań.

Działania skierujemy do osób w sytuacji kryzysu społecznego, osób doświadczających trudności przystosowawczych, które nie radzą sobie z realizowaniem zadań rozwojowych i zaspokajaniem swoich potrzeb.

Porady udzielane są w czwartki w godz. 16-18


Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne skierowane jest do osób dorosłych w okresie przedmałżeńskim, do małżeństw przygotowujących się do ról rodzicielskich oraz do rodziców napotykających na problemy wychowawcze.

W ramach tego poradnictwa oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, towarzyszenie rodzinie w jej rozwoju oraz kształtowanie postaw rodzicielskich.

Porady udzielane są w poniedziałki w godz. 16-18


Spotkania poradnicze obywają się w siedzibie Fundacji dla Życia i Rodziny w Częstochowie przy ul. 7 Kamienic 15.

Kontakt telefoniczny: 575 636 736


Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych

✅ Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II:
www.zyciacud.pl

✅ Klaster Innowacji Społecznych:
https://www.klaster.org.pl/

✅ Narodowy Instytut Wolności:
www.niw.gov.pl