Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Campus Wolontariat 2022

Zgłoszenia na Campus Wolontariat 2022 otwarte!

Do udziału w Campus Wolontariat 2022 zapraszamy pełnoletnich wolontariuszy, uczestników Korpusu Solidarności, którzy wyróżniają się zaangażowaniem w działania ochotnicze, realizują stały wolontariat, są zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie realizacji działań wolontariackich.

Głównym celem Campusu jest integracja, wymiana doświadczeń, wsparcie i wzmocnienie potencjału wolontariuszy oraz zachęta do wspólnej realizacji działań w ramach Programu.

Campus Wolontariat 2022 odbędzie się w dniach 18-25 września br. w Suchedniowie (woj. świętokrzyskie). Udział w obozie jest bezpłatny.

Organizatorem Campus Wolontariat 2022 jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego instytucja zarządzająca Korpusem Solidarności - Rządowym Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 137/2018 z dnia 2 października 2018.

✅ Więcej szczegółów na stronie Korpusu Solidarności - 
www.korpussolidarnosci.gov.pl