Często Pomagam! - Korpus Solidarności

Być liderem - warsztaty dla wolontariuszy

To kolejny warsztat w ramach projektu ,,Często Pomagam" prowadzony przez Grzegorz Nienartowicz - odpowiadający na to, że wolontariusz musi mieć świadomość tego kim jest lider, jakie cechy powinien posiadać, a także jaka jest różnica między liderem, a kimś kto przewodzi grupie bez odpowiednich kompetencji

Bycie liderem to ogromna odpowiedzialność, ale jest też to funkcja nie dla każdego. Dlatego ważny jest też aspekt posłuszeństwa względem tego komu ta funkcja jest dana i różnice między wykonywaniem swoich obowiązków, a byciem wykorzystywanym 

Istota warsztatu zawiera się w słowach: bezpieczeństwo pracy dla innych i świadome przewodzenie grupie. To ważne aspekty szczególnie w bezinteresownej pracy dla innych.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.


✅ Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II: 

www.zyciacud.pl

✅ Fundacja wolności i Rozwoju Społecznego:

www.fundacjawirs.pl

✅ Korpus Solidarności:

www.korpussolidarnosci.gov.pl

✅ Narodowy Instytut Wolności: 

www.niw.gov.pl