Zapraszamy na nasza stronę internetową
Menu
KONTAKT

tel.: 575 636 736

Przyjaciele, darczyńcy i sponsorzy
Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II powstała, aby wspierać działania mające na celu obronę podstawowych wartości człowieka, jakimi są życie i godność osoby ludzkiej od chwili poczęcia aż po naturalny kres, oraz promować i rozwijać piękno tkwiące we wspólnocie rodzinnej. Realizując cele statutowe pragniemy w myśl nauczania naszego Patrona, które przepełnione było afirmacją nad...
Praca magisterska na temat Fundacji dla Życia i Rodziny: "Powstanie i działalność Fundacji dla Życia i Rodziny im.Jana Pawła II w Częstochowie"
Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie wartości jaką stanowi życie ludzkie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Fundacja wspiera oraz otacza troską życie ludzkie w obszarze fizycznym, psychicznym i duchowym. Ponadto fundacja troszczy się o rodzinę, będącą naturalnym środowiskiem opartym na związku mężczyzny i kobiety, w której życie ludzkie jest chronione i gdzie może ono bezpiecznie...
Zarząd Fundacji Grzegorz Nienartowicz – Prezes, Dominik Nienartowicz – Wiceprezes, Marta Głąb – Członek, Rada Fundacji Ks.Biskup Antoni Długosz, Anna Kędziora, Aleksandra Dudek, Koordynator Wolontariatu Anna Kędziora.